خرید RGD

در این بخش شما می توانید مقدار RGD مورد نیاز خود را جهت تهیه آیتم های RGC نهیه نمایید.

RGD : همان Ranked Gaming Dollar و در حقیقت وسیله مورد نیاز جهت خرید آیتم های RGC از سایت اصلی می باشد.


مقایسه کالا (0)


10 RGD

10 RGD

با خرید این آیتم 10 RGD به اکانت شما اضافه خواهد شد.RGD همان Ranked Gaming Dollar است که برای خرید آیتم ها و امکانات RGC استفاده خواهد شد...

5,000 تومان

50 RGD

50 RGD

با خرید این آیتم 50 RGD به اکانت شما اضافه خواهد شد.RGD همان Ranked Gaming Dollar است که برای خرید آیتم ها و امکانات RGC استفاده خواهد شد...

15,000 تومان

100 RGD

100 RGD

با خرید این آیتم 100 RGD به اکانت شما اضافه خواهد شد.RGD همان Ranked Gaming Dollar است که برای خرید آیتم ها و امکانات RGC استفاده خواهد شد...

25,000 تومان

200 RGD

200 RGD

با خرید این آیتم 200 RGD به اکانت شما اضافه خواهد شد.RGD همان Ranked Gaming Dollar است که برای خرید آیتم ها و امکانات RGC استفاده خواهد شد...

48,000 تومان

300 RGD

300 RGD

با خرید این آیتم 300 RGD به اکانت شما اضافه خواهد شد.RGD همان Ranked Gaming Dollar است که برای خرید آیتم ها و امکانات RGC استفاده خواهد شد...

70,000 تومان

500 RGD

500 RGD

با خرید این آیتم 500 RGD به اکانت شما اضافه خواهد شد.RGD همان Ranked Gaming Dollar است که برای خرید آیتم ها و امکانات RGC استفاده خواهد شد...

110,000 تومان

1000 RGD

1000 RGD

با خرید این آیتم 1000 RGD به اکانت شما اضافه خواهد شد.RGD همان Ranked Gaming Dollar است که برای خرید آیتم ها و امکانات RGC استفاده خواهد شد...

210,000 تومان

2000 RGD

2000 RGD

با خرید این آیتم 2000 RGD به اکانت شما اضافه خواهد شد.RGD همان Ranked Gaming Dollar است که برای خرید آیتم ها و امکانات RGC استفاده خواهد شد...

400,000 تومان

3000 RGD

3000 RGD

با خرید این آیتم 3000 RGD به اکانت شما اضافه خواهد شد.RGD همان Ranked Gaming Dollar است که برای خرید آیتم ها و امکانات RGC استفاده خواهد شد...

600,000 تومان

نمايش 1 تا 9 از 9 (1 صفحه)