خرید رنک های اختصاصی در RGC

این موارد شامل رنک های اختصاصی می باشد که قدرت مدیریت نداشته و تنها دارای Access بالاتر و نیز رنک Global در کل RGC  و یا کل روم های ایران می باشند اما توجه داشته باشید که ارائه این مقامات هیچ ارتباطی با توقیف کاربران نخواهد داشت لذا از کاربران عزیز خواهشمند است از انجام هرگونه تخلف خودداری فرمایند.


جستجوی دقیق تر